Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

 <    >             ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ    ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ       Α΄ ΤΑΞΗ     

 

                       

                                                            ΑΚΡΟΠΟΛΗ:

             ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

                                  ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 5ΟΥ ΑΙΩΝΑ Π. Χ.

                    

 

Η σημασία

του χώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοποί

του προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητες - στάσεις

Η Ακρόπολη της Αθήνας αποτελεί ένα  από τα σπουδαιότερα μνημειακά σύνολα της παγκόσμιας πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, εθνικό σύμβολο της δημοκρατίας και της ελευθερίας και ταυτόχρονα το απόλυτο τοπόσημο (landmark) της πρωτεύουσας της Ελλάδας.

   Το μάθημα με το οποίο συνδέεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η αρχαία ελληνική ιστορία (στην περίπτωση βέβαια αυτή όλα τα μαθήματα έχουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές στο αντικείμενό μας), αφού η Ακρόπολη συνθέτει και συνοψίζει την αρχαία ελληνική τέχνη μέχρι τον 5ο αι. π. Χ. , όντας το κορυφαίο μνημειακό σύνολο στην εξελικτική πορεία της.

 

   Σκοποί του προγράμματος μας είναι:

1.να γνωρίσουμε τα τέσσερα μνημεία (Προπύλαια, ναός Νίκης, Παρθενώνας και Ερέχθειο) ως προς την  αρχιτεκτονική τους  και το γλυπτό τους διάκοσμο κατανοώντας την κορυφαία καλλιτεχνική τους αξία,

2. να διακρίνουμε τις  χρήσεις του χώρου (οικιστική, αμυντική-πολιτική, θρησκευτική, μνημείο) στις διάφορες ιστορικές περιόδους.

   

Το πρόγραμμα αρθρώνεται στις παρακάτω ενότητες - στάσεις:

 

  Α. Η πρώτη στάση πραγματοποιείται στην πύλη Beule (πύλη των Υστερορωμαϊκών χρόνων - σημερινή έξοδος των επισκεπτών) ή στην κλίμακα Κυριακού Πιττάκη (μνημειακή κλίμακα που οδηγεί στα Προπύλαια). Γίνονται αναφορές:

1. στους βασικούς σταθμούς της ιστορίας του χώρου και στην οικοδομική δραστηριότητα,

2. στις χρήσεις του χώρου κατά εποχή και

3. στα Προπύλαια και στο ναό της Νίκης

 

  Β. Η δεύτερη στάση γίνεται στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα (η αρχιτεκτονική του και οι εκλεπτύνσεις  της - καμπυλότητες και αποκκλίσεις από την ευθεία - και ο γλυπτός διάκοσμος - θέματα αετωμάτων, μετωπών και ζωφόρου-.)

   Γ. Η τρίτη στάση στη νότια πλευρά του Παρθενώνα όπου βλέπουμε το παράδειγμα της κεράμωσης του ναού που εκτίθεται.

 

  Δ. Η τέταρτη στάση στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνα (γλυπτός διάκοσμος της κύριας εισόδου του ναού και επίσκεψη στο παλιό μουσείο όσο λειτουργούσε)

 

  Ε. Η πέμπτη στάση στο Ερέχθειο (ΝΑ  και  Β) για τις ιδιαιτερότητες της αρχιτεκτονικής του - πρόσταση Καρυάτιδων, βόρεια   πρόσταση σε χαμηλότερο επίπεδο της κύριας εισόδου.  Αναφορά στα μυθολογικά και λατρευτικά στοιχεία (σύνναες θεότητες και θεοσημίες)

 

* Η επίσκεψη στην Ακρόπολη και το Μουσείο της αποτελούν μία ενότητα, αλλά λόγω του χρόνου και του πλήθους του υλικού απαιτούνται δύο επισκέψεις

                       

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ