Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<      ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ        ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

                                                                Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

 

    Η σημασία

 

 

 

 

   

 

 

    Η σύνδεση με

    τα μαθήματα

   

 

     Στόχοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Επισκέψεις

   Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Πειραιάς κατά την Αρχαιότητα» έχει ιδιαίτερη σημασία για το σχολείο μας, αφού έχει σχέση με τη γνώση της πόλης μας. Γενικότερα όμως ο Πειραιάς παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αφ΄ ενός, γιατί θεωρείται η πρώτη σχεδιασμένη εξαρχής πόλη στην Ευρώπη και αφ΄ ετέρου, γιατί υπήρξε το επίνειο της σημαντικότερης πόλης – κράτους της Αρχαίας Ελλάδας, της Αθήνας. Όσο μάλιστα αποτελούσε μαζί της μια πολεοδομική και αμυντική ενότητα (με τα μακρά τείχη) δημιουργούσε γι αυτήν προϋποθέσεις ανάπτυξης και ακμής.

   Το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου και η Τοπική Ιστορία, η ενταγμένη στο μάθημα της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου, συνδέουν το θέμα  «του  Πειραιά κατά την Αρχαιότητα» με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

 

       Οι Στόχοι του προγράμματος  μας είναι:

1. Να γνωρίσουμε τα βασικά  ιστορικά γεγονότα   του Πειραιά κατά την Αρχαιότητα με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του Πειραιά για την κατάλυση της Αρχής των Τριάκοντα και την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας (403 π.Χ., Ξενοφώντος Ελληνικά)

2. Να γνωρίσουμε την καινοτόμο πολεοδομία του Ιππόδαμου και τη μνημειακή τοπογραφία της πόλης (τα υπάρχοντα κατάλοιπα της)

3. Να γνωρίσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά, ένα από τα σπουδαιότερα της χώρας, όπου εκτίθενται σημαντικά ευρήματα από τις βασικές δραστηριότητες της πόλης (οικονομική και στρατιωτική), από τη θρησκευτική ζωή (ιερά),  από τα εκτεταμένα νεκροταφεία στους δρόμους προς την Αθήνα  και τέλος ένα σύνολο χάλκινων αγαλμάτων (6ος -4ος αι. π. Χ.) από τα σημαντικότερα στην αρχαία ελληνική τέχνη.

4. Να εντάξουμε στη σύγχρονη πόλη και στην καθημερινότητά μας τα μνημεία της Αρχαιότητας ως σημεία αναφοράς (τοπόσημα) και στοιχεία αστικού προσανατολισμού.

 

      Οι επισκέψεις μας στους αρχαιολογικούς χώρους του Πειραιά αφορούν τις παρακάτω ενότητες μνημείων:

Α. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το Αρχαιολογικό Μουσείο και το θέατρο, το χώρο της αρχαίας Αγοράς και τη σκευοθήκη του Φίλωνα και τους νεώσοικους της Ζέας.

Β. Η δεύτερη ενότητα αφορά τις οχυρώσεις, τις πύλες και τους δρόμους της πόλης (1. το κονώνειο τείχος της  πειραϊκής ακτής, 2. την Ηετιώνεια πύλη, 3. την πύλη του Άστεως, απ΄ όπου ξεκινούσε ο εκτός των Μακρών τειχών δρόμος προς την Αθήνα, 4. και την πύλη του δρόμου διαμέσου των Μακρών τειχών )

Γ. Η τρίτη ενότητα αφορά τα κατάλοιπα οικοδομικών τετραγώνων της κλασικής ιπποδάμειας χάραξης και της ρωμαϊκής περιόδου

 

  

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ