Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<

 

8ο Γυμνάσιο Πειραιά                                                                                                      Σχ. Έτ. 2014- 2015

Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης

Ιππόδαμος ο Μιλήσιος

 

                        Ενημέρωση

                            μαθητών και γονέων για τα Πολιτιστικά Προγράμματα της Γ΄ τάξης

Σας πληροφορούμε ότι το Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης « Ιππόδαμος ο Μιλήσιος»  του σχολείου μας τη σχολική χρονιά 2014-2015 θα αναπτύξει τα παρακάτω  πολιτιστικά προγράμματα: 

 1. «Από τον Ιππόδαμο στον Μπραμάντε» Οι μετασχηματισμοί της πόλης από την κλασική Αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση και το Μπαρόκ.» Υπεύθυνος καθηγητής : Παπακυριακού Κώστας

 2.  «Το κόκκινο της Πομπηίας, το χρυσό της Ραβέννας, το μπλε του Τζιόττο. Τρία χρώματα, τρεις κόσμοι, τρεις εποχές » Εισαγωγικά μαθήματα ιστορία της τέχνης από την Αρχαιότητα μέχρι και τον 17ο αι. με έμφαση στην ελληνορωμαϊκή τέχνη και τις επιδράσεις της  στην Αναγέννηση . Υπεύθυνη  καθηγήτρια : Λέκκα Κωνσταντίνα

 3.  Αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία: Επική ποίηση, δραματική ποίηση, φιλοσοφία και ιστοριογραφία. Ανθολόγηση και παράλληλη εξέταση κειμένων. Υπεύθυνη καθηγήτρια : Τσαγκρίδου Κωνσταντίνα

 Παράλληλα με τον κύκλο των μαθημάτων θα αναπτυχθούν για τα τρία προγράμματα  οι παρακάτω δραστηριότητες:

§         Πιθανό εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιταλία (Πομπηία, Ρώμη, Όστια, Ασίζη)

§         Θεατρική παράσταση της τραγωδίας του Ευριπίδη «Ελένη»

§         Εργασίες των μαθητών και συγκρότηση εκπαιδευτικού φακέλου για το πιθανό ταξίδι στην Ιταλία

§         Παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων στη σχολική κοινότητα

Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες των τριών  Πολιτιστικών  προγραμμάτων  θα γίνονται κάθε Σάββατο απόγευμα σε  ώρα που θα καθορισθεί μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους. μαθητές.

.........................................................................................................................................................................

                                                                          Υπεύθυνη Δήλωση

 Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος/ η …………………………………………………………………

επιτρέπω στον μαθητή /τρια………………………………………………………………………

της Γ΄ τάξης του 8ου Γ/σίου Πειραιά να πάρει μέρος στα Πολιτιστικά Προγράμματα και τις δραστηριότητές τους:

      1. «Από τον Ιππόδαμο στον Μπραμάντε»

2.      «Το κόκκινο της Πομπηίας, το χρυσό της Ραβέννας, το μπλε του Τζιόττο. Τρία χρώματα, τρεις κόσμοι, τρεις εποχές »

3.      Αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία

                                                                                    Ο/ Η Δηλών /Δηλούσα

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ