<                   

 

8ο Γυμνάσιο Πειραιά                                                                                        Σχ. Έτ. 2010-2011                                                         

Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης

Ιππόδαμος ο Μιλήσιος

www.hippodamos.edu.gr

        Πολιτιστικά Προγράμματα

1. Ο Πειραιάς κατά την Αρχαιότητα, η πρώτη ορθολογικά σχεδιασμένη πόλη της Ευρώπης

2. Από τον Ιππόδαμο στον Μπραμάντε: Οι μετασχηματισμοί της πόλης από την κλασική Αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση και το Μπαρόκ.

Το Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης του σχολείου μας τη φετινή σχολική χρονιά (2010-2011) θα αναπτύξει δύο  πολιτιστικά προγράμματα  με τους παραπάνω τίτλους τα οποία έχουν  προφανή συνάφεια μεταξύ τους.

Οι στόχοι του πρώτου προγράμματος είναι:α.  Να μάθουμε  την ιστορία   του Πειραιά κατά την Αρχαιότητα, β. Να γνωρίσουμε το καινοτόμο πολεοδομικό σχέδιο   του Ιππόδαμου για τον Πειραιά και τη μνημειακή τοπογραφία της πόλης (τα σωζόμενα κατάλοιπα της), γ. Να γνωρίσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά, ένα από τα σπουδαιότερα της χώρας, και δ. Να εντάξουμε τα μνημεία της Αρχαιότητας στη σύγχρονη πόλη και στην καθημερινότητά μας ως σημεία αναφοράς (τοπόσημα) και ως στοιχεία αστικού προσανατολισμού.

Οι στόχοι του δεύτερου προγράμματος είναι:  α.  να κατανοήσουμε τους  μετασχηματισμούς και τις φάσεις της πόλης από την Αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση ( κλασική Αρχαιότητα: Πειραιάς, ρωμαϊκή Αρχαιότητα: Πομπηία, Όστια, Ρώμη, Μεσαίωνας: Ρώμη ,  Ασίζη, Αναγέννηση: Ρώμη), β. να καταδειχθεί η πόλη ως βασικός φορέας κέντρο πολιτισμού και ανθρωπιστικών αξιών,  γ. να μάθουμε τον τρόπο να βλέπουμε και να διαβάζουμε μια πόλη, δ. τέλος  να εκτιμάμε ιδιαίτερα το δημόσιο χώρο στον οποίο αναπτύσσεται ο διάλογος και οι συλλογικότητες και εγγράφεται η ιστορία.

Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τους παραπάνω στόχους με μια σειρά συναντήσεων-μαθημάτων που θα πραγματοποιούνται  κάθε Σάββατο απόγευμα στο χώρο του σχολείου. Παράλληλα με τον κύκλο των μαθημάτων θα αναπτυχθούν και οι παρακάτω δραστηριότητες:

  • Εργασίες των μαθητών βασισμένες :α) στα  σχολικά βιβλία της Γ΄ τάξης, β) στα σχολικά βιβλία των προηγουμένων τάξεων γ) σε εγκυκλοπαίδειες , αρχαιολογικούς οδηγούς, ιστορίες τέχνης, λεξικά κλπ  δ) σε επιλεγμένους  ιστότοπους (αρχαιολογικών σχολών,  εφορειών αρχαιοτήτων και μουσείων και στον ιστότοπο του Εργαστηρίου www.hippodamos.edu.gr ),

  • Παρουσίαση του υλικού  και συγκρότηση εκπαιδευτικού φακέλου,

  • Επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και στο αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά

  • Πιθανό εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιταλία.

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η

επιτρέπω στον μαθητή /τρια

της Γ΄ τάξης του 8ου Γ/σίου Πειραιά να πάρει μέρος στα Πολιτιστικά Προγράμματα: 1. Ο Πειραιάς κατά την Αρχαιότητα, η πρώτη ορθολογικά σχεδιασμένη πόλη της Ευρώπης, 2.  Από τον Ιππόδαμο στον Μπραμάντε. Οι μετασχηματισμοί της πόλης από την κλασική Αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση και το Μπαρόκ και τις δραστηριότητές τους.

                                                                                    Ο/Η Δηλών/Δηλούσα