Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<

       Το βιβλίο "Ακρόπολη και Εκπαίδευση"  αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του

    Τμήματος  Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων   Ακρόπολης από το 1987

    μέχρι σήμερα.

       Στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφονται οι εκπαιδευτικές δράσεις του Τμήματος που βασικός τους

    στόχος ήταν να διευκολύνουν την επαφή των μαθητών με την  Ακρόπολη και την τέχνη της κλασικής Αρχαιό-

    τητας  ενισχύοντας και  εμπλουτίζοντας  τη σχολική διδασκαλία ( εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό

    υλικό: εκδόσεις και  μουσειοσκευές, σεμινάρια, συνέδρια,  εκθέσεις).

    Στο δεύτερο μέρος κάτω από τον τίτλο εφαρμογές παρουσιάζονται οι εργασίες και τα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα με θέμα την Ακρόπολη και την κλασική Αρχαιότητα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο όλων σχεδόν των μαθημάτων είτε στο

σχολείο είτε σε αρχαιολογικούς χώρους με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών.

   Το βιβλίο αυτό ουσιαστικά είναι ένας οδηγός για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Ακρόπολη και την

κλασική Αρχαιότητα. ως ολοκλήρωση της Αρχαιογνωσίας, αλλά και ως γενικότερη επαφή με την Τέχνη με απώτερο σκοπό  την

αισθητική καλλιέργεια.

   Το σχολείο μας συμμετέχει με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "΄Ενα υπαίθριο μάθημα τοπογραφίας για την αρχαία Αθήνα" για

τη Β΄ τάξη (σελ. 82).

 

 

 

                                       

         

                                                                                                          82

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ