Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<            ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                Ι Π Π Ο Δ Α Μ Ο Σ   Ο   Μ Ι Λ Η Σ Ι Ο Σ

 

    Ο Ιππόδαμος ο Μιλήσιος ήταν φιλόσοφος, και καινοτόμος  αρχιτέκτονας –πολεοδόμος της κλασικής περιόδου (5ος αι. π. Χ. ). Οι ιδέες του στην πολεοδομία συνοψίζουν όλη την προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό.

   Η σχέση του με τον Πειραιά είναι καθοριστική, αφού ο σχεδιασμός της πόλης μας αποτελεί το σημαντικότερο έργο του («τον Πειραιά κατέτεμε» όπως γράφει ο Αριστοτέλης). Στη χάραξη του Πειραιά υπάρχουν όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το λεγόμενο «ιπποδάμειο σύστημα», τη βάση για τον ορθολογικό σχεδιασμό πόλεων που εξελίχτηκε στα Ρωμαϊκά χρόνια και στη Νεότερη εποχή: δρόμοι κάθετα τεμνόμενοι μεταξύ τους που σχηματίζουν κανονικά παραλληλόγραμμα "οικοδομικά τετράγωνα" και δημιουργούν ιδιοκτησία βασισμένη στην αρχή της ισομοιρίας και ένα συγκεκριμένο τύπο κατοικίας και τέλος το σημαντικότερο στοιχείο, τη διάκριση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Με το «ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα» ο Πειραιάς έγινε πρότυπο πόλης. Το  έργο του Ιππόδαμου απλώνεται σε όλο τον μητροπολιτικό και αποικιακό ελληνισμό (Μ. Ασία: Μίλητος , Ελλάδα: Πειραιάς και Ρόδος, Κ. Ιταλία: Θούριοι). Το πρόσωπό του πήρε σχεδόν μυθικές διαστάσεις και δίκαια μπορεί να ονομαστεί ο πατέρας της πολεοδομίας. 

   Ο Ιππόδαμος κατέχει ιδιαίτερη θέση στις δραστηριότητες και στις εκδηλώσεις του Σχολείου μας, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει δύο προγράμματα Τοπικής Ιστορίας με κεντρικό θέμα το έργο του στον Πειραιά. Αποτέλεσμα του πρώτου είναι η ανάρτηση με μόνιμο χαρακτήρα μιας μεγάλων διαστάσεων σχεδιαστικής αναπαράστασης του Πειραιά στην Αρχαιότητα στην αίθουσα Φιλολογικών 1 ως μέρος του θέματος «Η πόλη-κράτος της Αθήνας». Τα σχολικά έτη 2002-2003 και 2006-2007 αναπτύχθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Από τον Ιππόδαμο στον Μπραμάντε, οι μετασχηματισμοί της πόλης από την Αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε συνεργασία και αδελφοποίηση με το σχολείο της Ρώμης Scuola Media Statale Donato Bramante  καταδεικνύοντας μέσω των δύο μεγάλων αρχιτεκτόνων -πολεοδόμων  τη σχέση της ελληνικής Αρχαιότητας και της Αναγέννησης και το ρόλο της ΠΟΛΗΣ στις δύο κορυφαίες περιόδους.

       

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ