Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<        Α΄ ΤΑΞΗ    Β΄ ΤΑΞΗ    Γ΄ ΤΑΞΗ     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                             

Ο βασικός κύκλος προγραμμάτων βραβεύτηκε από το ΥΠΔΒΜΘ στις 23 Ιουνίου 2011 στο πλαίσιο του θεσμού Αριστείας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση

                                                     ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

   Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε αρχαιολογικούς/ιστορικούς χώρους της Αθήνας και του Πειραιά κατά κύριο λόγο, προσπαθούμε να συμπληρώσουμε την εικόνα του χώρου (φυσικού και ανθρωπογενούς) στον οποίο αναφέρονται τα κείμενα ή  τα γεγονότα που εξετάζουμε στα σχολικά μας μαθήματα. Παράλληλα συσχετίζουμε τους χώρους αυτούς με το γνώριμο περιβάλλον της πόλης μας και της καθημερινότητάς μας.

   Γνωρίζοντας την πόλη μας σχηματίζουμε το μοντέλο με το οποίο θα συγκρίνουμε κάθε άλλη πόλη που θα γνωρίσουμε στο μέλλον.

   Μεταξύ των προγραμμάτων ένα παρουσιάζει συνολικά την πόλη (οργάνωση του χώρου) και τους χώρους των βασικών λειτουργιών της (πολιτική, οικονομική, θρησκευτική, στρατιωτική) και τα υπόλοιπα αποτελούν μια λεπτομερέστερη ανάλυση κάθε χώρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ

 

ΤΑΞΗ

 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 Α

 

Μυκήνες: Το παράδειγμα μιας μυκηναϊκής ακρόπολης

Αρχαία Ελληνική Ιστορία,

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Οδύσσεια και Ιλιάδα), Νεοελληνική Γλώσσα

 

Αρχαία Αγορά: Το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αγορά της  αρχαίας Αθήνας και στην Πνύκα

Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Ανθολόγιο Αρχαίας ελληνικής Γλώσσας

 

Ακρόπολη: Σύντομη αναφορά στην ιστορία και τη χρήση του χώρου. Τα μνημεία του     5ου αι. π. Χ.

Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Νεοελληνική Γλώσσα

 

 

 

Β

 

Αθήνα: Ένα υπαίθριο μάθημα τοπογραφίας της αρχαίας Αθήνας με οδηγό τα τείχη της πόλης

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Αρχαία Ελλάδα: Τόπος και άνθρωποι)

 

 

Αθήνα: Τα ρωμαϊκά μνημεία της πόλης

 

Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία

Μονή Καισαριανής: Μοναχισμός και μοναστηριακά συγκροτήματα

 

Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 

 

 Γ

Νότια πλαγιά Ακρόπολης: Το ιερό του Διονύσου, το Διονυσιακό θέατρο και τα χορηγικά μνημεία

 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Δραματική ποίηση)

Αθήνα: Τα οθωμανικά μνημεία της πόλης

 

Ιστορία νεότερη και σύγχρονη

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 Ναύπλιο: Μια σύνοψη της νεοελληνικής ιστορίας με οδηγό τα μνημεία της πόλης   (Βενετοκρατία, Τουρκοκρατία, Αγώνας του ΄21,  Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδος)

Ιστορία νεότερη και σύγχρονη

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 

Τοπική ιστορία:

1. Ο Πειραιάς κατά την Αρχαιότητα

2. Η Ακρόπολη και το ΄21

 

 

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ