Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<     >

                                    ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΣΕΠΠΕ: αίθουσες μαθημάτων

 

  • ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 1:  "Η πόλη - κράτος της Αθήνας και ο Πειραιάς
 

                  Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

Η πόλη-κράτος της Αθήνας αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τα περισσότερα κείμενα των αρχαίων ελληνικών και της αρχαίας ιστορίας. Επομένως η γνώση της τοπογραφίας της, φυσικής και μνημειακής, προβάλλει ως αναγκαιότητα.

Ακόμα η πόλη- κράτος της Αθήνας είναι το πλέον ολοκληρωμένο παράδειγμα για μια πόλη-κράτος της αρχαίας Ελλάδας, μορφή οργάνωσης που οδήγησε στην κορύφωση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Αναπτύξαμε λοιπόν αφηγηματικά, σε μια πορεία από το όλον στα επιμέρους, με χάρτες,  τοπογραφικά και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις τους βασικούς χώρους της :

1. Χάρτης της πόλης-κράτους

2. Τοπογραφικό του άστεως

3. Η Ακρόπολη

5. Τα μακρά τείχη

4. Η αγορά

6. Ο Πειραιάς

7. Νεώσοικοι, τριήρης

Ξεχωριστό υπήρξε το ενδιαφέρον  μας για τον Πειραιά με μια μνημειακού μεγέθους υπομνηματισμένη σχεδιαστική αναπαράσταση. Όσο ο Πειραιάς συγκροτούσε με την Αθήνα μια αμυντική ενότητα (μακρά τείχη) εξασφάλιζε σε αυτήν στρατιωτική  και οικονομική ακμή.

 

  • ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 2: "Η εξέλιξη της ελληνικής τέχνης"
 

                Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Η Ελληνική Τέχνη είναι ένα από τα σημαντικά κεφάλαια του ελληνικού πολιτισμού και της παγκόσμιας τέχνης. Η  πορεία της από τη Νεολιθική εποχή μέχρι και τον 20ο αι.  παρουσιάζεται  με τρόπο αφηγηματικό, εξελικτικό και συγκριτικό με παραδείγματα από  τη γλυπτική και τη ζωγραφική που βασικό θέμα έχουν την ανθρώπινη μορφή. Κάθε περίοδος εκπροσωπείται με ένα εμβληματικό κατά τη γνώμη μας έργο.

Παράλληλα με την ιστορία της τέχνης δηλώνονται με ζώνες διαφορετικού χρώματος οι περίοδοι της ελληνικής ιστορίας.

Μεγάλες πλαστικοποιημένες φωτογραφίες των έργων καταλαμβάνουν  δύο τοίχους της αίθουσας.

Στον πρώτο τοίχο εικονογραφούνται οι περίοδοι της  Προϊστορίας και στο δεύτερο οι περίοδοι της  Ιστο-

ρίας.

Προϊστορία:

  • Νεολιθική εποχή

  • Εποχή του Χαλκού: Κυκλαδικός, Μινωϊκός και Μυκηναϊκός πολιτισμός

Ιστορία:

  • Αρχαιότητα: Γεωμετρική, Αρχαϊκή, Κλασική, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδος

  • Μεσαίωνας: Βυζανινή περίοδος

  • Νεότερη και Σύγχρονη εποχή: Αναγέννηση, Τουρκοκρατία, 19ος αι. και 20ος αι.

 

  • ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 3: " Ο χώρος της Μεσογείου και τα βασικά πολιτικά και πνευματικά κέντρα κατά την         

                                         Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα: Αθήνα, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη"

 

 

                                   ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Οι χάρτες μας, βασικό στοιχείο εποπτείας για την ιστορία, περιλαμβάνουν :

   Α. Ένα γενικό χάρτη της Μεσογείου, το σημαντικότερο χώρο όπου αναπτύχθηκαν οι μεγάλοι πολιτισμοί κατά την Αρχαιότητα , το  Μεσαίωνα αλλά και τα Νεότερα χρόνια,

   Β.  Τοπογραφικά και αναπαραστάσεις των τριών πόλεων που διαμόρφωσαν την ιστορία του μεσογειακού και ευρωπαϊκού χώρου: της Αθήνας, της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης.

 

  • ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 4: Μόνιμη έκθεση των αφισών του Εργαστηρίου

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ