Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<   >                  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ      ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ                                                                                        

 

                                                     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    

                                        ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Οι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν κλασσικό προορισμό σχολικών περιπάτων και εκδρομών λόγω της ευγένειας και του φυσικού κάλλους των χώρων αυτών αλλά και της σταθερά αρχαιογνωστικής κατεύθυνσης της εκπαίδευσης μας. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο βασικούς τρόπους προσέγγισης των χώρων από τις σχολικές ομάδες:

1. ο πρώτος είναι η περιστασιακή και  μαζική μετακίνηση ενός σχολείου προς ένα αρχαιολογικό χώρο χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και άμεση σύνδεση με κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε συνήθως μια ξενάγηση από έναν εκπαιδευτικό ή ξεναγό γενικευμένη χωρίς διαφοροποιήσεις για τις ομάδες και τα σύνολα των  μνημείων που επισκεπτόμαστε.

2. Ο άλλος τρόπος προσέγγισης είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από τα τμήματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων  της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και των Μουσείων . Αυτά πραγματεύονται  ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και συνήθως προϋποθέτουν προετοιμασία στο σχολείο και έγκαιρη συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό λόγω της μεγάλης ζήτησης αυτών των προγραμμάτων από τα σχολεία.

   Στην  προσπάθειά μας να δώσουμε μια συστηματική και ορθολογική μορφή στις επισκέψεις των μαθητών του Γυμνασίου σε αρχαιολογικούς / ιστορικούς χώρους, καταλήξαμε σε μια συνολική πρόταση για την προσέγγισή τους, η οποία τους παρουσιάζει ως οργανωμένο σύνολο με κριτήριο και οδηγό το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και κυρίως το μάθημα της ιστορίας που υποβάλλει την έννοια της χρονικής ακολουθίας, αξιοποιώντας παράλληλα και δυνατότητες που δίνουν άλλα μαθήματα.

   Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ολόκληρο τον τριετή κύκλο του Γυμνασίου και απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών του σχολείου. Τα προγράμματα είναι τρία κατά τάξη, ένα σε κάθε τρίμηνο, για λόγους ισορροπίας και οικονομίας του σχολικού χρόνου (συνολικά 9 για όλο το Γυμνάσιο).

   Βασικός σκοπός τους είναι η συμπλήρωση της αρχαιογνωσίας, που παρέχουν οι φιλολογικές πηγές, αλλά και η επαφή με την τέχνη όλων των ιστορικών περιόδων, ώστε να δημιουργηθεί ενδιαφέρον και καλλιέργεια γύρω από τα θέματα αυτά και κυρίως να επηρεαστεί η ποιότητα της καθημερινότητάς μας.

   Η πρότασή μας είναι η ματιά του Σχολείου προς τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και την τέχνη γενικότερα, αφού το Σχολείο έχει την πρωτοβουλία και δημιουργεί το γεγονός του προγράμματος. Είναι μια πρόταση συνολική αλλά όχι κλειστή, εξελισσόμενη δυναμικά, στην οποία ο καθένας μπορεί να κάνει τις προσαρμογές του.

   Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του εργαστηρίου μας περιλαμβάνουν:

Α. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για όλους τους μαθητές ανά τάξη  και

Β. ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (τύποι, διαχρονική εξέλιξη, μετασχηματισμοί) για ομάδα μαθητών της Γ΄ τάξης  στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ