Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<

                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

18 Νοεμβρίου 2015: Ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα Πολιτιστικά Προγράμματα της Γ΄ τάξης

                                                                                                                                                    περισσότερα...

12 Ιουνίου 2015 : Παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης

                                                                                                                                                      περισσότερα...   

21 Οκτωβρίου 2014: Ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα Πολιτιστικά Προγράμματα της Γ΄ τάξης

                                                                                                                                  περισσότερα...   

22 Μαΐου 2014: Παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης

                                                                                                                                 περισσότερα... 

18 Οκτωβρίου 2013: Ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα Πολιτιστικά Προγράμματα της Γ΄ τάξης

                                                                                                                                    περισσότερα... 

16 Μαΐου 2013: Παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης

                                                                                                                               περισσότερα ...

10 Μαΐου 2013:   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Το κείμενο της παρουσίασης του πολιτιστικού προγράμματος "Ο κόσμος του Ώριμου Μεσαίωνα

και της Αναγέννησης. Οι πόλεις, η τέχνη, η λογοτεχνία"

                                                                                                                                    περισσότερα...

 

1 Νοεμβρίου 2012: Επιμορφωτική συνάντηση φιλολόγων  στο πλαίσιο κύκλου σεμιναρίων Δράσεις

Φιλολόγων, σχολικό έτος 2012-13, με θέμα 8ο Γ/σιο Πειραιά, Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης.

                                                                                                                                        περισσότερα...

 

22 Ιουνίου 2012: Παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης

                                                                                                                                                περισσότερα...

 

11 Νοεμβρίου 2011: Πειραματική διδασκαλία στην Α΄ τάξη (εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων φιλολόγων)

2 ώρες ιστορία: ο Μυκηναϊκός πολιτισμός,

1 ώρα: Οδύσσεια: ραψωδία α στίχοι 109-173 (η φιλοξενία της Αθηνάς-Μέντορα από τον Τηλέμαχο)

1 ώρα προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος "Μυκήνες: Το παράδειγμα μιας μυκηναϊκής ακρόπολης"

 

18 Οκτωβρίου 2011: Ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα Πολιτιστικά Προγράμματα της Γ΄ τάξης

                                                                                                                                                           περισσότερα...

30 Σεπτεμβρίου 2011:  Παρουσίαση του βιβλίου "Ακρόπολη και Εκπαίδευση" των Κ. Χατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα,

Α. Λεοντή, έκδοση της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων - Μουσείο Ακρόπολης)   στο αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης  περισσότερα...

                                                                                                                                                                      

23 Ιουνίου 2011:  Βράβευση  του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης

και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο   του θεσμού για την Αριστεία και Καινοτομία στην εκπαίδευση για το έργο:

"Μια συνολική πρόταση σύνδεσης του αναλυτικού προγράμματος των φιλολογικών μαθημάτων

με εκπαιδευτικά προγράμματα σε αρχαιολογικούς / ιστορικούς χώρους και μουσεία"   περισσότερα...

                                                                                                                                               

20 Ιανουαρίου 2011:  Επίσκεψη του συγγραφέα Βασιλ. Χατζηβασιλείου  στο σχολείο μας σε συνεργασία με το

Ε.Κ.Ε.ΒΙ. (Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου)   περισσότερα...

                                                                                                

Νοέμβριος 2010:  Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για τα πολιτιστικά προγράμματα  περισσότερα...

 

                                                                                                                                                   

 

           

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ