Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

 

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

 <                        ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ                                                                     

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 Ι.   Σχ. έτος 2004 - 2005

   

«Από τον Ευριπίδη στον Πιραντέλλο»

 ΙΙ. Σχ. έτος 2007 - 2008

 

«Από τον Ευριπίδη στον Πιραντέλλο»

ΙΙΙ. Σχ. έτος 2011 - 2012

«Οι αρχαίες ελληνικές αποικίες στην Κ. Ιταλία και Σικελία. Οι πόλεις, η τέχνη, η λογοτεχνία»

                                                              

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ