Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<

Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης                                                                                  Σχ. Έτ. 2013- 2014

του 8ου Γυμνασίου Πειραιά

«Ιππόδαμος ο Μιλήσιος»                                                                                                  

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

  «Η Αναγέννηση στην κοιλάδα του Πάδου και στο Βένετο. Οι πόλεις, η τέχνη, η λογοτεχνία. Βενετία και  Ελληνισμός.»

Σας πληροφορούμε ότι το Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης του σχολείου μας τη σχολική χρονιά 2013-2014 θα αναπτύξει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με τον παραπάνω τίτλο, που θα περιλαμβάνει έναν  κύκλο συναντήσεων - μαθημάτων σχετικών με το θέμα  και μια σειρά δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνουν  εργασίες (ομαδικές και ατομικές), βιωματική προσέγγιση του θέματος (επισκέψεις και πιθανό ταξίδι στην περιοχή του Πάδου και τη Βενετία) και παρουσίαση του προγράμματος στη σχολική κοινότητα μετά την ολοκλήρωση του.

Ο πρώτος στόχος  του προγράμματός μας είναι να γνωρίσουμε την περίοδο της Αναγέννησης, μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία,  όπως αυτή διαμορφώθηκε στην κοιλάδα του Πάδου (Φερράρα, Πάδοβα).

Ο δεύτερος στόχος είναι να γνωρίσουμε τη  Βενετία, μια πόλη με μοναδική πολεοδομική συγκρότηση και φυσικό περιβάλλον,  που διαμόρφωσε μια  αισθητική βασισμένη στο φως και το χρώμα και έγινε το κέντρο μιας θαλασσινής αυτοκρατορίας .  Η πόλη αυτή  συνδέεται στενά με το βυζαντινό και το νεότερο Ελληνισμό, όπως διδασκόμαστε στα μαθήματα της Ιστορίας Βυζαντινών και Νεότερων Χρόνων της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Γ΄ τάξης.

Ο βυζαντινός Ελληνισμός διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το πρόσωπο της Βενετίας, αλλά και η Βενετία με τη σειρά της άσκησε σημαντική επίδραση στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, λογοτεχνία) και αποτέλεσε την πύλη επικοινωνίας του νέου Ελληνισμού με την Αναγέννηση και την Ευρώπη.

Το δεύτερο στοιχείο που ολοκληρώνει το πολιτισμικό  πρόσωπο της Βενετίας είναι η ιταλική Αναγέννηση η οποία από την Τοσκάνη και τη Ρώμη  μέσω της κοιλάδας του Πάδου έφτασε στο Βένετο και τη λιμνοθάλασσα. (Τα παραπάνω συνοψίζονται στον τίτλο του προγράμματος).

§         Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες του Πολιτιστικού προγράμματος (2 ώρες εβδομαδιαίως) θα αναπτυχθούν εκτός σχολικού ωραρίου σε μέρα και ώρα που θα καθορισθεί μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους μαθητές.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές: Λέκκα Κ., Παπακυριακού Κ., Τσαγκρίδου Κ.

………………………………………………………………………………………………….............................................................

Υπεύθυνη Δήλωση

 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/ η …………………………………………………………………

επιτρέπω στον μαθητή /τρια……………………………………………………………………

της Γ΄ τάξης του 8ου Γ/ σίου Πειραιά να πάρει μέρος στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα: «Η Αναγέννηση στην κοιλάδα του Πάδου και στο Βένετο. Οι πόλεις, η τέχνη, η λογοτεχνία. Βενετία και  Ελληνισμός.»  και τις δραστηριότητές του.

                                                                                    Ο/ Η Δηλών /Δηλούσα

 

 

 

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ