Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<

 

8ο Γυμνάσιο Πειραιά                                                                                          Σχ. Έτ. 2011- 2012

Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης

Ιππόδαμος ο Μιλήσιος

 

                                                          Ενημέρωση

                        μαθητών και γονέων για τα Πολιτιστικά Προγράμματα της Γ΄ τάξης

Σας πληροφορούμε ότι το Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης του σχολείου μας τη σχολική χρονιά 2011-2012 θα αναπτύξει τα παρακάτω  πολιτιστικά προγράμματα: 

1. Οι αρχαίες ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας (οι πόλεις, η τέχνη, η λογοτεχνία)

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύκλο προγραμμάτων που σκοπό έχουν να γνωρίσουμε την πόλη διαχρονικά και ιδιαίτερα το δημόσιο χώρο της. Οι στόχοι του συγκεκριμένου  προγράμματος είναι να γνωρίσουμε την αρχαία ελληνική αποικιακή πόλη στην Κ. Ιταλία και Σικελία (την ιστορία , την πολεοδομία, την τέχνη και τις διαφορετικές λύσεις που πρότειναν στα προβλήματα της ζωής )

2. «Από τον Ευριπίδη στον Πιραντέλλο»

Δύο είναι οι βασικοί στόχοι  του προγράμματος:

1.  να κάνουμε  παράλληλη ανάγνωση δύο έργων της Αρχαιότητας, της τραγωδίας του Ευριπίδη «Ελένη» και των  «Σικελικών»  του Θουκυδίδη για να δούμε το Τραγικό στο επίπεδο της τέχνης-ποίησης  και στο επίπεδο της ζωής- ιστορίας.

2. να γνωρίσουμε ένα δραματουργό της σύγχρονης εποχής, τον Λουίτζι Πιραντέλλο, μεγάλο θεατρικό συγγραφέα του 20ου αι., που κατάγεται από τη Σικελία και μάλιστα από την αρχαία ελληνική αποικία του Ακράγαντα και να εντοπίσουμε τα στοιχεία που συνδέουν το αρχαίο ελληνικό θέατρο με το σύγχρονο.

 

Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και  περιλαμβάνει έναν  κύκλο συναντήσεων- μαθημάτων σχετικών με το θέμα  και μια σειρά δραστηριοτήτων που θα έχουν στόχο την ερευνητική και βιωματική προσέγγιση του θέματος (έρευνα και εργασίες των μαθητών, εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Πνύκα και πιθανό ταξίδι στην Κ. Ιταλία και Σικελία).

  • Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες του Πολιτιστικού προγράμματος (2 ώρες εβδομαδιαίως) θα αναπτυχθούν εκτός σχολικού ωραρίου σε μέρα και ώρα που θα καθορισθεί μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους.
  • Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ή και στα δύο προγράμματα. Οι δηλωσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 24-10-2011

                                                                  Οι υπεύθυνοι καθηγητές

                                                                  Λέκκα Κωνσταντίνα

                                                                  Παπακυριακού Κώστας

                                                                  Τσαγκρίδου Κωνσταντίνα    

                                                          

                 ……………………………………………………………………………………………………

 

          Υπεύθυνη Δήλωση (γονέα-κηδεμόνα)

            Ο κάτωθι υπογεγραμμένος /η …………………………………………………………………

επιτρέπω στον μαθητή /τρια ………………………………………………………………………….

της Γ΄ τάξης του 8ου Γ /σίου Πειραιά να πάρει μέρος στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα

1. Οι αρχαίες ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας (οι πόλεις, η τέχνη, η λογοτεχνία)

2. «Από τον Ευριπίδη στον Πιραντέλλο»                                                    

                                                                                   

Ο/ Η Δηλών/ Δηλούσα

 

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ