Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<    >  

                                                    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 1. Γ. Σταϊχάουερ, «Τα μνημεία και το αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά»,εκδ. Μ. Τουμπής Α.Ε., 1998

 1. Ν. Παπαχατζή, «Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις», τόμος Αττικά, Αθήνα 1984,     Εκδοτική Αθηνών

 2. Ι. Τραυλού, «Η πολεοδομική εξέλιξη των Αθηνών», Αθήνα 1994, εκδ. ΚΑΠΟΝ

 3. Ιωάννα Φωκά – Πάνου Βαλαβάνη, «Περίπατοι στην Αθήνα και την Αττική»Αθήνα 1994, εκδ. Κέδρος

 4. Χ. Πανάγου, «Ο Πειραιεύς, οικονομική και ιστορική έρευνα από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του τέλους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας», Αθήνα 1995

 5. Κ. Λαμπρινουδάκης, «Οικοδομικά προγράμματα στην αρχαία Αθήνα 479 – 431 π. Χ.», Αθήνα 1994, εκδ. Καρδαμίτσα

 6. Εγκυκλοπαίδεια Δομή, λήμμα Πειραιεύς (Ι. Τραυλού)

 7. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς – Μπριτάνικα, λήμμα Πειραιάς (R. Garland)

 8. R. Garland, “The Piraeus from the fifth to the first century B.C.” New York 1987

 9. Διαδίκτυο

 10. ΠΗΓΕΣ: Θουκυδίδου Ιστορία, βιβλί Β, ΙΙ,13,7 (οχύρωση Πειραιά)

                        Ξενοφώντος Ελληνικά, βιβλίο Β, κεφ. 3 και 4                          

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ