Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

 

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

    <   >                     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ                                    

      

 Ι.   Σχ. έτος 2005-2006

    «Γεια σου, χαρα σου, Βενετια …» Ν. Γκάτσος .

    Ελληνισμός και Βενετία. Η Αναγέννηση στη Β. Ιταλία. 

   Οι απόηχοι της Αναγέννησης στις βενετοκρατούμενες ελληνικές 

   περιοχές.

 ΙΙ. Σχ. έτος 2009-2010

 «Η Αναγέννηση στην κοιλάδα του Πάδου και στο Βένετο.

   Βενετία και Ελληνισμός.

   Οι πόλεις, η τέχνη και η λογοτεχνία»

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ