Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<    >    Α΄ ΤΑΞΗ    Β΄ ΤΑΞΗ    Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

                                                                                ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

                       Ι.  Γενικά έργα *

 1. Holcher Tonio, Κλασσική Αρχαιολογία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2005
 2. Γ.Σταϊνχάουερ, Ιστορική Γεωγραφία του Αρχαίου Κόσμου,Παπαδήμας, Αθήνα, 2009
 3. Ramage Nancy & Andrew, Ρωμαϊκή τέχνη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000
 4. Delvoye Ch. , Βυζαντινή Τέχνη, Παπαδήμας, Αθήνα, 1988
 5. E. H. Gombrich, Το Χρονικό της Τέχνης, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1998
 6. Λάββας Γ., Επίτομη Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002
 7. Δημητριάδης Ευάγγελος, Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995
 8. Περιοδικό ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ, Η ιστορία της ελληνικής πόλης, Ερμής, Αθήνα, 2004
 9. The Cambridge dictionary of classical civilization , Cambridge university press, 2006
 10. Δάλκος Γ. Σχολείο και μουσείο, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, Αθήνα, 2000
 11. Τα σχολικά βιβλία φιλολογικών μαθημάτων και ιστορίας Α, Β, Γ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ
 12. Ανιχνεύοντας το Σήμερα, προετοιμάζουμε το Αύριο. Πολυθεματικό βιβλίο Γυμνασίου για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων, ΟΕΔΒ, Αθήνα

                       ΙΙ. Γενικά  έργα για την Αττική και την Αθήνα *

 1. Χάρτες της Αττικής υπό Ε. Κουρτίου και Ι. Α. Κάουπερτ, Μέλισσα, Αθήνα, 2008
 2. Αττικής οδοί, Μέλισσα, Αθήνα, 2009
 3. Travlos Ι., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, HACKER ART BOOKS, N. York, 1980
 4. Τραυλός Ι, Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών, ΚΑΠΟΝ, Αθήνα,1993
 5. Αρχαία Αθήνα και Αττική, ιστορική τοπογραφία του άστεως και της χώρας. Μέλισσα, Αθήνα 2010
 6. Camp J. M., Οι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής, Καρδαμίτσας, Αθήνα, 2009
 7. Παπαχατζής Ν., Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις ,Αττικά, Κορινθιακά – Λακωνικά , Εκδ. Αθηνών, 1980
 8. Κουμαριανού Αικ., Αθήνα- η πόλη, οι άνθρωποι, Ποταμός, Αθήνα, 2005

                       ΙΙΙ. Ειδικά έργα για τα προγράμματα **

 1. Ιακωβίδης Ν., Μυκηναϊκαί ακροπόλεις, Εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 1973
 2. Μυλωνάς Γ., Μυκήναι, εκδοτική  Αθηνών, Αθήνα 1987
 3. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Α , εκδοτική  Αθηνών, Αθήνα 1972
 4. Camp J. M. , Η αρχαία Αγορά των Αθηνών, ΜΙΕΤ, Αθήνα , 2004
 5. Αρχαία Αγορά της Αθήνας – Άρειος Πάγος (αρ.4) και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς (αρ. 5)  Σειρά επτά αρχαιολογικών  οδηγών, Αρχαιολογικοί περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη, Εκδ. Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης, Αθήνα, 2004
 6. Η σειρά  PICTURE BOOKS  της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών Αθηνών
 7. Κορρές Μ., Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα, ΜΕΛΙΣΣΑ,  Αθήνα, 1993
 8. Ακρόπολη και μουσείο (αρ. 1) Σειρά επτά αρχαιολογικών  οδηγών, Αρχαιολογικοί περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη, Εκδ. Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης, Αθήνα, 2004
 9. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Γ2 , εκδοτική  Αθηνών, Αθήνα 1972
 10. Ρωμαϊκή Αγορά – Βιβλιοθήκη του Αδριανού (αρ.6) Σειρά επτά αρχαιολογικών  οδηγών, Αρχαιολογικοί περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη, Εκδ. Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης, Αθήνα, 2004
 11. Μαστραπάς Α. Μνημειακή τοπογραφία της αρχαίας Αθήνας (κεφ. Ρωμαϊκών μνημείων), εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1992
 12. Λόφοι Φιλοπάππου –Πνύκας – Νυμφών (αρ. 7) Σειρά επτά αρχαιολογικών  οδηγών, Αρχαιολογικοί περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη, Εκδ. Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης, Αθήνα, 2004
 13. Ορλάνδος Α., Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, εκδ. Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1999
 14. Ορλάνδος Α., Βυζαντινή αρχιτεκτονική, εκδ. Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1998
 15. Ορλάνδος Α., Η εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχιτεκτονική επί Τουρκοκρατίας  εκδ. Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 2000
 16. Χατζηδάκη Θεανώ, Το μοναστήρι της Καισαριανής, ΑΠΟΛΛΩΝ, Αθήνα, 1977
 17. Παπαθανασόπουλος Θ., Το Ιερό και το θέατρο του Διονύσου,  Αθήνα ,1993
 18. Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως (αρ. 2) Σειρά επτά αρχαιολογικών  οδηγών, Αρχαιολογικοί περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη, Εκδ. Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης, Αθήνα, 2004
 19. Η Οθωμανική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, ΥΠΠΟ, 2008
 20. Βόρεια, Ανατολική και Δυτική Κλιτύς Ακροπόλεως (αρ.3) Σειρά επτά αρχαιολογικών  οδηγών, Αρχαιολογικοί περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη, Εκδ. Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης, Αθήνα, 2004
 21. Σπαθάρη Έλση, Ναύπλιο – Παλαμήδι, Έσπερος, 2000
 22. Καρούζου Σέμνη, Ναύπλιο, Εκδ. Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα, 1979
 23. Μπίρης Η. Κώστας, Αι Αθήναι, ΜΕΛΙΣΣΑ, Αθήνα ,1999
 24. Μπίρης Η. Κ. Αι τοπωνυμίαι των Αθηνών, ΤΑΠΑ Αρχαιολογ. Δελτίο 17, Αθήνα, 2005
 25. Μπαστέα Ελένη, Αθήνα 1834 – 1896.  Νεοκλασική πολεοδομία και ελληνική εθνική συνείδηση, LIBRO, Αθήνα 2008
 26. Γ.Σταϊνχάουερ, Τα μνημεία και το αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά, εκδ. Μ. ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε., Αθήνα, 1998
 27. Wolfram Hoepfner, Ιστορία της κατοικίας 5000 π.Χ. – 500 μ.Χ. ( κεφ. Για την πολεοδομία του Πειραιά) University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2005
 28. Οι σχετικοί αρχαιολογικοί οδηγοί του ΤΑΠΑ για κάθε χώρο
 29. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (επιλεγμένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο)

 

*Σημείωση 1: Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φιλολόγων

**Σημείωση 2: Η ειδική βιβλιογραφία είναι ταξινομημένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη σειρά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τάξη (Α, Β. Γ)

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ