Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<   >    Β΄ ΤΑΞΗ    Γ΄ ΤΑΞΗ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


                                                                            Α΄  Τ Α Ξ Η

                                          Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ

ΧΩΡΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

Μυκήνες: Το παράδειγμα μιας μυκηναϊκής ακρόπολης

 

Αρχαία Ελληνική Ιστορία,
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Οδύσσεια και Ιλιάδα),
Νεοελληνική Γλώσσα
 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ - ΠΝΥΚΑ

 

Αρχαία Αγορά: Το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αγορά της  αρχαίας Αθήνας και στην Πνύκα

 

Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Ανθολόγιο Αρχαίας ελληνικής Γλώσσας
 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Ακρόπολη: Σύντομη αναφορά στην ιστορία και τη χρήση του χώρου. Τα μνημεία του     5ου αι. π. Χ.

Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Νεοελληνική Γλώσσα
 

                                   

                                ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το πρώτο από τα τρία προγράμματα της Α΄ τάξης έχει τον τίτλο « Μυκήνες: Το παράδειγμα μιας μυκηναϊκής ακρόπολης». Το πρόγραμμα συνδέεται με την αντίστοιχη ενότητα του μαθήματος της Ιστορίας αλλά και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Ομηρικά έπη). Βασικός σκοπός μας δεν είναι η εξέταση του Μυκηναϊκού πολιτισμού συνολικά.  Να γνωρίσουμε  μια μυκηναϊκή ακρόπολη (με το καλύτερο παράδειγμα) και να κατανοήσουμε την ανακτορική οργάνωση της ζωής στο μυκηναϊκό κόσμο. Ακόμα να ανακεφαλαιώσουμε τους υπόλοιπους πολιτισμούς του Αιγαίου της Εποχής του Χαλκού (Κυκλαδικός, Μινωικός) εξετάζοντάς τους συγκριτικά  σε σχέση με τον Μυκηναϊκό. Οι επιμέρους στόχοι υλοποιούνται σε θέματα - στάσεις  που έχουμε επιλέξει στο χώρο της ακρόπολης αλλά και εκτός αυτής (θησαυρός του Ατρέα) και έχουν να κάνουν κυρίως με την αρχιτεκτονική (οχυρωματική, ανακτορικό συγκρότημα, σύστημα ύδρευσης και ταφική αρχιτεκτονική).

 

Το επόμενο πρόγραμμα της Α΄ τάξης είναι: «Το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αγορά της αρχ. Αθήνας και στην Πνύκα» Το πρόγραμμα συνδέεται με το μάθημα της Ιστορίας καθώς ανακεφαλαιώνει τις ενότητες για την εξέλιξη του πολιτεύματος στην πόλη – κράτος αλλά κυρίως την εξέλιξη του πολιτεύματος στην Αθήνα κατά  τον 6ο  και 5ο αι. π. Χ. Συνδέεται επίσης με το μάθημα της Αρχαίας Ελληνική Γλώσσας, αφού αρκετά κείμενα των ανθολογίων μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγές (ψηφίσματα για την προστασία του πολιτεύματος, όρκος των εφήβων κλπ.). Στο πρόγραμμά μας αυτό έχουμε να κάνουμε με τον πιο σπουδαίο ίσως αρχαιολογικό χώρο της Αθήνας (και έξοχο σήμερα αρχαιολογικό πάρκο), αφού η Αγορά αποτελούσε το κέντρο του δημόσιου βίου της πόλης-κράτους συγκεντρώνοντας την πολιτική, την οικονομική, τη θρησκευτική και άλλες λειτουργίες της πόλης, αλλά ταυτόχρονα και με τον πλέον δυσανάγνωστο χώρο, αφού οι οικοδομικές φάσεις είναι αλλεπάλληλες και πολλά κτίσματα σώζονται σε επίπεδο θεμελίων. Σκοπός μας εδώ είναι να γνωρίσουμε μόνο ως διοικητικό - πολιτικό  κέντρο την  Αγορά ταυτίζοντας τα όργανα του πολιτεύματος, που γνωρίζουμε από το μάθημα,  με τα κτίρια που στέγαζαν τη λειτουργία τους. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στην Πνύκα, χώρο συνεδρίασης του κορυφαίου οργάνου της αθηναϊκής πολιτείας. (Σύνθεση 2 αρχαιολογικών χώρων). Δεν θα μπορούσαμε όμως να προσπεράσουμε το ναό του Ηφαίστου, δυτικό ορόσημο της Αγοράς και καλύτερα σωζόμενο αρχαίο ελληνικό ναό. Εκεί δίνεται η ευκαιρία για σύντομη αλλά εντυπωσιακή επανάληψη του δωρικού ρυθμού.

 

Τα προγράμματα της Α΄ τάξης ολοκληρώνονται με το πρόγραμμα « Ακρόπολη: Σύντομη αναφορά στην ιστορία και τη χρήση του χώρου. Τα μνημεία του 5ου αι. π. Χ.». Το μάθημα με το οποίο συνδέεται είναι η αρχαία ελληνική ιστορία (στην περίπτωση βέβαια αυτή όλα τα μαθήματα έχουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές στο αντικείμενό μας), αφού η Ακρόπολη συνθέτει και συνοψίζει την αρχαία ελληνική τέχνη μέχρι τον 5ο αι. π. Χ. , όντας το κορυφαίο μνημειακό σύνολο στην εξελικτική πορεία της. Σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε τα τέσσερα μνημεία (Προπύλαια, ναός Νίκης, Παρθενώνας και Ερέχθειο) ως προς την  αρχιτεκτονική τους  και το γλυπτό τους διάκοσμο κατανοώντας την κορυφαία καλλιτεχνική τους αξία. Επίσης να διακρίνουμε τις  χρήσεις του χώρου (οικιστική, αμυντική-πολιτική, θρησκευτική, μνημείο) στις διάφορες ιστορικές περιόδους.

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ