Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<    >    Α΄ ΤΑΞΗ    Γ΄ ΤΑΞΗ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

                                                                        Β΄ Τ Α Ξ Η

                                                Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ

ΧΩΡΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΘΗΝΑ

 

Αθήνα: Τα ρωμαϊκά μνημεία της πόλης

 

 

Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία
 

ΑΘΗΝΑ

 

Αθήνα: Ένα υπαίθριο μάθημα τοπογραφίας της αρχαίας Αθήνας με οδηγό τα τείχη της πόλης

 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Αρχαία Ελλάδα: Τόπος και άνθρωποι)
 

ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Μονή Καισαριανής: Μοναχισμός και μοναστηριακά συγκροτήματα

 

Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 

 

                                            ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για τη Β΄ τάξη με αφορμή την ολοκλήρωση της ενότητας της ρωμαϊκής ιστορίας  την ανακεφαλαιώνουμε με το πρόγραμμα « Αθήνα: Τα ρωμαϊκά μνημεία της πόλης». Σκοπός του παραπάνω προγράμματος (που αναπτύσσεται σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους) είναι να αντιληφθούμε την έκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (που περιλαμβάνει και τον ελληνικό χώρο) και πώς με την αρχιτεκτονική, στην οποία οι Ρωμαίοι ήταν σπουδαίοι, προσπαθούσαν να ενσωματώσουν στην αυτοκρατορία τους τις κατακτημένες περιοχές. Μας ενδιαφέρει ακόμα να δούμε ποιος ήταν ο χαρακτήρας των ρωμαϊκών κτιρίων (επιδεικτικός, κοινής ωφέλειας) και πώς διαμορφώθηκε κάτω από την αττική καλλιτεχνική επίδραση στα έργα που έγιναν στην Αθήνα. Ακόμα μας ενδιαφέρει σε ποιες περιόδους κατανέμεται η οικοδόμησή τους (α. Καίσαρα-Αυγούστου, β. Αδριανού και γ. Ηρώδου του  Αττικού) και πώς αυτά συνέβαλαν στη δημιουργία υψηλού επιπέδου και εκλεπτυσμένης αστικής ζωής. Οι επιμέρους στόχοι μας εστιάζουν την προσοχή μας σε  κτιριακούς  τύπους καθαρά ρωμαϊκού χαρακτήρα (θριαμβικά τόξα, λουτρά, βεσπασιανές, βιβλιοθήκες, ωδεία, υδραγωγεία κλπ.).

 

Το επόμενο πρόγραμμα της Β΄ τάξης είναι «Ένα υπαίθριο μάθημα τοπογραφίας της αρχαίας Αθήνας με οδηγό τα τείχη της πόλης» με αφορμή την πρώτη ενότητα του βιβλίου της αρχαίας ελληνικής  γραμματείας «Αρχαία Ελλάδα: Τόπος και άνθρωποι». Το πλήθος των αναφορών σε μνημεία και χώρους της Αθήνας σε όλα τα αρχαιογνωστικά (και όχι μόνο) μαθήματα επιβάλλουν τη στοιχειώδη γνώση της τοπογραφίας της πόλης. Σκοπός μας είναι να αποκτήσουμε συνολική εικόνα  του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της  πόλης, κυρίως κατά την Αρχαιότητα, εντοπίζοντας  μέσα σ΄ αυτήν τους χώρους των βασικών λειτουργιών της (πολιτική, θρησκευτική, οικονομική, στρατιωτική, πολιτιστική),  αξιοποιώντας τη θέα του προσφέρουν οι λόφοι των Μουσών, της Πνύκας και των Νυμφών.  Τα τείχη της πόλης που οριοθετούν την έκτασή της μας χρησιμεύουν ως οδηγός για ένα περίπατο (στο καλύτερα διατηρημένο σημείο τους, από του μνημείο του Φιλοπάππου μέχρι το Δίπυλο), στον οποίο οι στόχοι μας είναι να γνωρίσουμε βασικά στοιχεία οργάνωσης του χώρου (πύλες, δρόμους κλπ.) αλλά κυρίως να αντιληφθούμε το ανθρώπινο μέτρο μιας πόλης κατά την Αρχαιότητα. (Μεγάλες εποχές της πόλης και οικοδομικές φάσεις)

 

Το τελευταίο πρόγραμμα της Β΄  τάξης, που αναφέρεται στη Βυζαντινή Ιστορία και στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, είναι « Η Μονή Καισαριανής: Μοναχισμός και μοναστηριακά συγκροτήματα». Θεωρώντας το μοναχισμό  σημαντικότατη δομή του μεσαιωνικού κόσμου, αφού το μοναστήρι, εκτός από τη θρησκευτική του λειτουργία, αποτελεί και παραγωγική - οικονομική, πνευματική αλλά και αμυντική μονάδα. Η Μονή Καισαριανής προσφέρει ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα μοναστηριακού συγκροτήματος, σε μικρή κλίμακα και γι΄ αυτό ευσύνοπτο, τοποθετημένο σε έξοχο φυσικό περιβάλλον (μεγάλης σημασίας η θέση) με σημαντική συμβολή στην ιστορία της Αθήνας. Σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε αρχιτεκτονικά τους χώρους ενός μοναστηριακού συγκροτήματος (καθολικό, τράπεζα- μαγειρείο , κελιά, λουτρό-ελαιοτριβείο, οχυρωματικός περίβολος, πύργος)   και πώς συνδέονται αυτοί με τη ζωή των μοναχών ( διακονήματα –ακολουθίες)  δίνοντας, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν, βιωματικό χαρακτήρα. Στους επιμέρους στόχους μας είναι να γνωρίσουμε τον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, την τοιχοδομία του και το βασικό εικονογραφικό του πρόγραμμα.

 

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ