Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<    >       Α΄ ΤΑΞΗ    Β΄ ΤΑΞΗ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.


                                                                      Γ΄ Τ Α Ξ Η

                                            Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ

ΧΩΡΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΝΌΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

 

Νότια πλαγιά Ακρόπολης: Το ιερό του Διονύσου, το Διονυσιακό θέατρο και τα χορηγικά μνημεία

 

 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Δραματική ποίηση)
 

ΑΘΗΝΑ

 

Αθήνα: Τα οθωμανικά μνημεία της πόλης

 

 

Ιστορία νεότερη και σύγχρονη
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 

ΝΑΥΠΛΙΟ

Ναύπλιο: Μια σύνοψη της νεοελληνικής ιστορίας με οδηγό τα μνημεία της πόλης (Βενετοκρατία, Τουρκοκρατία, Αγώνας του ΄21, Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδος)

 

Ιστορία νεότερη και σύγχρονη
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας


 

                                   

                                        ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τέλος για την Γ΄ τάξη το πρώτο πρόγραμμα αναπτύσσεται στην νότια πλαγιά της Ακρόπολης και έχει τον τίτλο «Το Ιερό του Διονύσου, το Διονυσιακό θέατρο και τα χορηγικά μνημεία». Συνδέεται με το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Δραματική ποίηση, και ανακεφαλαιώνει την εισαγωγή στο δράμα. Τη σπουδαιότητα του αρχαιολογικού χώρου συνιστούν: α. το γεγονός ότι εδώ ιδρύθηκε το πρώτο και σημαντικότερο ιερό του Διονύσου εντός της πόλης και β. στο θέατρο αυτό, από τα κορυφαία μνημεία της πόλης και της δημοκρατίας,  διδάχτηκαν τα έργα των μεγάλων τραγικών και κωμικών ποιητών κατά τον 5ο αι. π. Χ. Σκοπός μας είναι α. να αντιληφθούμε  την καταγωγή του δράματος από τη διονυσιακή λατρεία (το φανερώνει η άμεση γειτνίαση του Ιερού με το οικοδόμημα του θεάτρου) και β. την στενή σχέση, αλληλοϋποστήριξη και παράλληλη πορεία του δημοκρατικού πολιτεύματος (και της πόλης) και του δραματικού είδους. Επιμέρους στόχοι είναι ο τρόπος  οργάνωσης ενός αρχαίου ελληνικού ιερού, ο αρχιτεκτονικός τύπος του θεάτρου και πώς αυτός σχετίζεται με το γεγονός των θεατρικών   αγώνων και τη συμμετοχή της πολιτείας σ΄ αυτούς (οργάνωση, χορηγία, θεωρικά κλπ.). Το πρόγραμμα αξιοποιεί μέρος του αρχαιολογικού χώρου της νότιας πλαγιάς της Ακρόπολης και ολοκληρώνεται με το σημαντικότερο χορηγικό μνημείο, του Λυσικράτη, εκτός αυτού.

 

Το δεύτερο πρόγραμμα καλύπτει μια μεγάλη ιστορική περίοδο, σχεδόν τεσσάρων αιώνων, την Τουρκοκρατία, για την οποία το ενδιαφέρον μας, για τα υλικά της κατάλοιπα, ήταν από περιορισμένο έως ανύπαρκτο. Ο τίτλος του προγράμματος είναι: «Αθήνα: Τα οθωμανικά μνημεία της πόλης». Τα μαθήματα της Νεότερης Ιστορίας και των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την περίοδο της Τουρκοκρατίας και του Αγώνα μας συνδέουν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Θεωρούμε ότι η παραπάνω περίοδος είναι η πιο ενδιαφέρουσα, από την ρωμαϊκή εποχή μέχρι το 19ο αι., ως προς  την οικοδομική δραστηριότητα. Σκοπός μας είναι να διαπιστώσουμε την έκταση της πόλης (τείχος Χασεκή),  την οργάνωση του χώρου (σε κάτω πόλη, άνω πόλη και ακρόπολη-κάστρο) αλλά και τις χρήσεις του εντοπίζοντας στο διοικητικό, εμπορικό και θρησκευτικό κέντρο της πόλης σημαντικά αρχιτεκτονικά σύνολα (π.χ. τέμενος, ιεροδιδασκαλείο, λουτρό) και άλλους αρχιτεκτονικούς τύπους, όπως ιδιωτικές κατοικίες (αρχοντικό Μπενιζέλων), πύργους (το καρακόλι) κλπ.  («Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων» βοήθησε την πραγματοποίηση του προγράμματος.)

 

Τα προγράμματα της Γ΄ τάξης ολοκληρώνονται στο Ναύπλιο με « μια σύνοψη της νεοελληνικής ιστορίας με οδηγό τα μνημεία της πόλης (Βενετοκρατία, Τουρκοκρατία, Αγώνας του ΄21, Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδος)». Το Ναύπλιο με την παλιά πόλη και τις οχυρώσεις του και το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, συνοψίζει μοναδικά όλες τις παραπάνω περιόδους.  Η χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της κάθε περιόδου μας οδηγεί στην εύκολη διάκρισή της από τις υπόλοιπες και συνδυάζεται με τα βασικά ιστορικά γεγονότα, αν και η βασική διαμόρφωση του μνημειακού προσώπου της πόλης γίνεται στα χρόνια της Β΄  Βενετοκρατίας. Η γνωριμία μας με τη βενετσιάνικη οχυρωματική, τα οθωμανικά τεμένη, τη λιτότητα των καποδιστριακών κτιρίων και το νεοκλασικισμό αποτελούν το βασικό σκοπό μας.

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ