Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<   >    τοπογραφικό   χρονολογιο    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ     Α΄ ΤΑΞΗ

                 

                                                      

             ΜΥΚΗΝΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ   

 

Γιατί επιλέξαμε

τις Μυκήνες

 

 

 

 

 

 

 

Σκοποί και στόχοι

του προγράμματος

 

 

 

 

 

 

Στάσεις

 

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μυκήνες: Το παράδειγμα μιας μυκηναϊκής ακρόπολης» αναπτύσσεται στην ακρόπολη των Μυκηνών, η οποία προσφέρει το καλύτερο σύνολο μυκηναϊκού ανακτόρου και οχυρώσεων, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε μυκηναϊκή ακρόπολη. Ιδιαίτερα ο συγκεκριμένος χώρος παίρνει άλλες διαστάσεις λόγω του Μύθου και των Ομηρικών επών, καθώς και από το γεγονός ότι υπήρξε η έδρα του ισχυρότερου βασιλείου του μυκηναϊκού κόσμου.

    Ο κύριος σκοπός μας  είναι να γνωρίσουμε:

α. τι είναι μυκηναϊκή ακρόπολη, αφού αυτή υπήρξε το κέντρο όλων των βασικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων,

β. και τη μυκηναϊκή αρχιτεκτονική (ανάκτορα, οχυρώσεις, τάφοι) η οποία έδωσε τα πρώτα εντυπωσιακά μνημεία του ελληνικού κόσμου καθώς και τις βασικές τεχνικές της (οι άλλες τέχνες και τα κινητά ευρήματα αποτελούν αντικείμενο άλλου εναλλακτικού εκπαιδευτικού  προγράμματος για τους προϊστορικούς οικισμούς στο Αιγαίο στο Ε.Α.Μ.)

 

    Το πρόγραμμά μας υλοποιείται σε πέντε (5) στάσεις με συγκεκριμένους στόχους η καθεμιά:

 

1. Πύλη των Λεόντων.

Εντάσσουμε το μυκηναϊκό πολιτισμό στους πολιτισμούς του Αιγαίου και κάνουμε σύντομη αναφορά στη θέση και την έκταση της ακρόπολης. Εξετάζουμε:

α. τη διαμόρφωση των πυλών και του περιβάλλοντος χώρου σε συνάρτηση με την αμυντική τακτική των Μυκηναίων (πύργοι και πυλίδες)

β. την οικοδομική της πύλης και των τειχών (υλικά δομής, τεχνικές οικοδομικές δηλ. κυκλώπεια και ψευδοϊσοδομική, εκφορική καμάρα και ανακουφιστικά τρίγωνα, διαστάσεις τείχους και μνημειακή γλυπτική)

 

2. Ταφικός περίβολος Α.

Κάνουμε λόγο:

α. για την ιστορία των  ανασκαφών (Σλήμαν, Τσούντας, Wace, Μυλωνάς, Ιακωβίδης),

β. για τον  τύπο των λακκοειδών τάφων και των πλούσιων ευρημάτων,

γ. για το πρόβλημα της γέννησης της μυκηναϊκής ισχύος

δ. για τα  σημαντικότερα κτίσματα του περιβάλλοντος χώρου (όσα ονομάζονται στην κάτοψη)

ε. για τις οικοδομικές φάσεις της ακρόπολης και για το νότιο βραχίονα που συμπεριέλαβε τον ταφικό περίβολο Α

 

3. Ανάκτορο – Μέγαρο

 Μορφολογία του μεγάρου και οι βασικοί χώροι του ανακτόρου (σύγκριση με αντίστοιχα μινωικά)

 

4. ΒΑ επέκταση

α. Λειτουργία πυλίδων αιφνιδιασμού

β. Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής και στεγασμένης καθόδου με εκφορική καμάρα

 

5. Βόρεια πύλη (δευτερεύουσα πύλη της ακρόπολης)

Σύγκριση με την κύρια πύλη της ακρόπολης

 

6. Στάση εκτός ακροπόλεως στο θολωτό τάφο του Ατρέως

α. αναφορά και ανακεφαλαίωση των τριών τύπων τάφων και περιγραφή του μνημείου και της οικοδομικής του

β. ανάγνωση από τους μαθητές αποσπασμάτων από «τα Άθλα επί Πατρόκλω» και την ταφή του ήρωα

 


                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ