Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<    >    ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ    ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ      Γ΄ ΤΑΞΗ

                                                               

                                                                            ΝΑΥΠΛΙΟ

   μια σΥνοψη της νεοελληνικΗς ιστορΙας με οδηγΟ τα μνημεΙα της πόλης                  

               (ΒενετοκρατΙα, ΤουρκοκρατΙα, ΑγΩνας του ΄21, ΚαποδιστριακΗ και ΟθωνικΗ περΙοδος)».

                                               

Η σημασία

του χώρου

 

 

 

 

 

 

 

 Η σύνδεση με το

Αναλυτικό πρόγραμμα

 

 

Στόχοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιήγηση , πορεία,

στάσεις

   Το Ναύπλιο προσφέρεται για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για τη νεότερη ελληνική ιστορία (15ος  - 19ος αι. ), διότι ως χώρος  είναι μικρός και  εύληπτος (παλιά πόλη, Ακροναυπλία και Παλαμήδι), ενώ παράλληλα συνοψίζει μεγάλη ιστορική περίοδο τεσσάρων αιώνων. Παρέχει  μάλιστα πιο καθαρή εικόνα για τη συγκεκριμένη εποχή απ΄ ότι  π.χ. η Αθήνα στην οποία λόγω της μεγάλης ανάπτυξης  η εικόνα είναι πιο σύνθετη και δυσανάγνωστη. Επιπλέον στο Ναύπλιο συνέβησαν μεγάλης σημασίας γεγονότα και η πόλη υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Τέλος χαρακτηριστικά μνημεία από κάθε ιστορική φάση καθιστούν τις περιόδους διακριτές στο χώρο της πόλης.

   Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με το μάθημα της Νεότερης Ιστορίας (Βενετοκρατία, Τουρκοκρατία, Αγώνας του ’21, Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδος)

 

    Στόχοι του προγράμματος  μας είναι:

  1. Να ανακεφαλαιώσουμε τις παραπάνω ιστορικές περιόδους και να αναφερθούμε σε μεγάλα γεγονότα όπως α. η ανακατάληψη της πόλης και της Πελοποννήσου  από το Βενετό Φρ. Μοροζίνι (1685) και  η μετονομασία της πόλης σε Napoli di Romania με κεντρικό ρόλο στη διοίκηση της Πελοποννήσου, β. η πολιορκία και κατάληψη του Παλαμηδίου από τους Οθωμανούς (1714), γ. η απελευθέρωση της πόλης από τους Έλληνες (1822) και η εγκατάσταση των πρώτων κυβερνήσεων του Αγώνα, δ. ο ορισμός της πόλης ως πρωτεύουσας και τα δραματικά γεγονότα της δολοφονίας του κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, ε. η εξέγερση του 1862 που συνέβαλε στην έξωση του Όθωνα.

  2. Να γνωρίσουμε την αρχιτεκτονική τεσσάρων περιόδων με τα διακριτά χαρακτηριστικά της καθεμιάς (τη βενετσιάνικη οχυρωματική, τα οθωμανικά τεμένη, τη λιτότητα των καποδιστριακών κτιρίων και το νεοκλασικισμό του 19ου αι. ).

  3. Να αποκτήσουμε τις δεξιότητες να χρησιμοποιούμε χάρτες, τοπογραφικά και κατόψεις, να κινούμαστε σωστά στο χώρο και να διαβάζουμε την ιστορία όπως εγγράφεται σ΄ αυτόν.

 

   Η περιήγηση αρθρώνεται στις παρακάτω ενότητες - στάσεις:

Α. Για την κατανόηση του χώρου απαραίτητη είναι η συνολική εικόνα της τοπογραφίας (φυσικής και ανθρωπογενούς) που προσφέρεται από τον παραλιακό  δρόμο Ν. Κίου – Ναυπλίου.

Β. Η περιήγηση στην πόλη ξεκινάει από την αναστηλωμένη Πύλη της Ξηράς και την οικία του Άρμανσμπεργκ, συνεχίζεται με σταθμούς στον Άγ. Γεώργιο, στη Φραγκοκκλησιά όπου και το μνημείο των Φιλελλήνων που έπεσαν  στον Αγώνα του '21,  Άγ. Σπυρίδωνα (δολοφονία Κυβερνήτη) και στην Πλατεία Συντάγματος (οπλοθήκη του Σαγκρέντο, κεντρικό κτίριο στη δυτική πλευρά της πλατείας, Μικρό Τζαμί, Μεγάλο τζαμί έδρα του  Βουλευτικού και νεοκλασικά κτίρια).

Γ. Από την πλατεία Συντάγματος κατευθυνόμενοι προς το ανατολικό άκρο της πόλης, στην πλατεία των Τριών Ναυάρχων βλέπουμε τη θέση της οικίας του Ι. Καποδίστρια , το πρώτο φαρμακείο (1828), το πρώτο Γυμνάσιο (1834), το μνημείο του Δ. Υψηλάντη (1842) και λίγα μέτρα δυτικότερα το κτίριο της πρώτης Σχολής Ευελπίδων (1828). Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την περιήγηση στα νεοκλασικά της παραλίας.

Δ. Ξεχωριστή ενότητα αποτελούν οι βενετσιάνικες οχυρώσεις της πόλεις οι οποίες είναι τα επιβλητικότερα κτίσματα και διαμορφώνουν το μνημειακό πρόσωπο της πόλης. Παρέχουν πλήρη εικόνα της εξέλιξης της οχυρωματικής με παραδείγματα μεσαιωνικής οχύρωσης (Ακροναυπλία: φράγκικες και ενετικές οχυρώσεις), πρώιμου προμαχωνικού συστήματος (κάστρο των τόρρων 16ος αι. ), ώριμου προμαχωνικού συστήματος (προμαχώνας Γκριμάνι και Παλαμήδι 17ος – 18ος αι.) και τέλος παράδειγμα θαλάσσιου φρουρίου (Castello da Mare), το Μπούρτζι.

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ