Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ        Α΄ ΤΑΞΗ     Β΄ ΤΑΞΗ     Γ΄ ΤΑΞΗ       

                                                    ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

  ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ    ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 Α. Μυθολογία, Προϊστορία, Αρχαιότητα
 • Ναύπλιος, γιος του Ποσειδώνα, μυθικός οικιστής της πόλης
 • Ναύπλιος, 5ος επίγονος του οικιστή, αργοναύτης
 • Ο γιος του, Παλαμήδης, από τους σοφότερους Έλληνες, σκοτώνεται στην Τροία
 • Νεολιθικές και μυκηναϊκές εγκαταστάσεις στην Ακροναυπλία και στην Πρόνοια αντίστοιχα
 • Από τον 7ο αι. π. Χ. επίνειο του Άργους
 

 

 

Ελληνιστική οχύρωση (πολυγωνικό τείχος) στην Ακροναυπλία (300 π.Χ.)

 Β. Βυζαντινή περίοδος 589 - 1210  
 • 1032 Ο Νικηφόρος Καραντινός στρατηγός του Ναυπλίου

 • 12ος αι. ακμή της πόλης-1180 άρχοντας του Ναυπλίου ο Θεόδωρος Σγουρός

 • 1203 Ο Λέων Σγουρός καταλαμβάνει τα κάστρα Άργους και Κορίνθου

 • 1204 Οι Φράγκοι πολιορκούν το Ναύπλιο και ο Λέων Σγουρός σκοτώνεται

 • Κάστρο των Ρωμαίων (Ελλήνων) στη Δ. Ακροναυπλία - Αγία Σοφία

 

 

 Γ. Φραγκοκρατία

 • 1210 - 1377 (Βιλλεαρδουίνος, Ντε λα Ρος, Ντε Μπιεν, Ντ΄Ανζέν)
 • 1377 Η Μαρία Ντ΄ Ανζέν παραχωρεί την πόλη στους Βενετούς
 • Κάστρο των Φράγκων στην Ακροναυπλία (ανατολικά των Ελλήνων) - Φραγκοκλησιά
 Δ. Α΄ Βενετοκρατία 1377 - 1540
 • 1396 & 1463 αποτυχίες Τούρκων να καταλάβουν την πόλη
 • 1540 Παράδοση της πόλης στους Τούρκους. Φυγή των Βενετών
 • Κάστρο των Τόρων - Ενίσχυση φράγκικης οχύρωσης
 • Α΄ επέκταση της πόλης (νέο τείχος) - Οχύρωση στο Μπούρτζι (1471)
 Ε. Α΄ Τουρκοκρατία 1540 - 1686
 • Το Ναύπλιο διοικητική έδρα της Πελοποννήσου
 • 1686 Ο Φραγκίσκο Μοροζίνη κατακτά την πόλη
 • Μικρό τζαμί (πλατεία Συντάγματος) - Τζαμί Αγίου Γεωργίου
 ΣΤ. Β΄ Βενετοκρατία 1686 - 1715
 • Το Ναύπλιο (Napoli di Romania) έδρα του Βενετού προβλεπτή
 • 1715 Κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους
 • 1711 - 1714 Οχύρωση Παλαμηδίου - Οπλοθήκη Sagredo - Προμαχώνες Grimani, Dolphin, Moncenigo - Άγ. Σπυρίδων, Αγ. Νικόλαος - Β΄ επέκταση της πόλης
 Ζ. Β΄ Τουρκοκρατία 1715 - 1822
 • Τζαμί Αγά πασά (1730), χαμάμ, κρήνες
 Η. Περίοδος του Αγώνα του ΄21
 • 30 - 11 - 1822 το Παλαμήδη και η πόλη στους Έλληνες (σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα)
 • Το Βουλευτικό (στο τζαμί του Αγά πασά) και το Εκτελεστικό (σε κτίριο της Β΄ Βενετοκρατίας)
 Θ. Καποδιστριακή περίοδος 1828 - 1831
 • Το Ναύπλιο πρωτεύουσα της Ελλάδας
 • 27 - 9 - 1831 Δολοφονία Ι. Καποδίστρια
 • Αλληλοδιδακτικό σχολείο (στο μικρό τζαμί), Σχολή Ευελπίδων, "Παλάτι" Κυβερνήτη, Στρατώνες Ακροναυπλίας, Γεωργική Σχολή Τίρυνθας
 Ι. Οθωνική περίοδος 1833 - 1862
 • Ιανουάριος 1832 ο Όθων στο Ναύπλιο - Δεκέμβριος 1834 η Αθήνα πρωτεύουσα
 • 1862 Εξέγερση κατά του Όθωνα (Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου)
 • Κτίριο Γυμνασίου (1834), νεοκλασικές κατοικίες και το Τελωνείο (Στ. Κλεάνθης)

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ