Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<    >    ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ    ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ     Γ΄ ΤΑΞΗ

 

                                                  ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ:

                             ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

                                          ΚΑΙ  ΤΑ ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

 

 

 Η σημασία

του χώρου

 

 

 

 

 

 

Στόχοι

 

 

 

 

 

Ενότητες - στάσεις

 Η επίσκεψη στον παραπάνω αρχαιολογικό χώρο συνδέεται με τη διδασκαλία του αρχαίου δράματος στην Γ΄ Γυμνασίου. Η προσπάθειά μας είναι να φέρουμε σε άμεση επαφή τους μαθητές με το χώρο, όπου λατρεύτηκε ο Διόνυσος και ακούστηκε ο αρχαίος δραματικός λόγος. 

Η μεγάλη αξία του συγκεκριμένου χώρου έγκειται στο γεγονός ότι εκεί διδάχθηκαν για πρώτη φορά τα έργα των μεγάλων τραγικών κατά τον 5ο αι. π. Χ. , εποχή της μεγάλης ακμής της πόλης και της Δημοκρατίας.

 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματός μας είναι :

Α. να γίνει αντιληπτή η σχέση της διονυσιακής λατρείας με το δραματικό είδος

Β. να γίνει κατανοητή η παράλληλη πορεία και εξέλιξη του δημοκρατικού πολιτεύματος και του δράματος

Γ. να γνωρίσουμε τους οικοδομικούς τύπους που σχετίζονται με τους δραματικούς αγώνες (θέατρο, ωδείο, χορηγικά μνημεία)

 

Η επίσκεψη οργανώνεται σε 3 επιμέρους  χώρους -στάσεις με συγκεκριμένους στόχους η καθεμιά.

Ι. Ιερό του Διονύσου . Εδώ οι στόχοι μας είναι:

  •  να καταδείξουμε την άμεση σχέση του θεού με το θέατρο (αναφερόμενοι στη φύση του θεού και στους βασικούς σταθμούς της εξέλιξης του είδους από το διθύραμβο μέχρι την ολοκλήρωσή του τον 5ο αι. π. Χ.) και

  • να επισημάνουμε τα βασικά στοιχεία που αποτελούν ένα αρχαίο ελληνικό ιερό (ναοί, βωμός, βοηθητικοί χώροι , περίβολος και πρόπυλο )

      ΙΙ. αρχαίο θέατρο. Εδώ οι στόχοι μας είναι :

  •  να γνωρίσουμε το θέατρο ως οικοδόμημα (σκηνή, ορχήστρα, κοίλον), τις οικοδομικές του φάσεις (αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική και ρωμαϊκή),

  • τη διαδικασία διεξαγωγής των  δραματικών αγώνων (και ωδείο του Περικλή) και

  • τη στενή σχέση και αμοιβαία στήριξη Δημοκρατίας – Δράματος (Η Δημοκρατία κατέστησε βασικό θεσμό της  το Δράμα με τη διεξαγωγή των αγώνων, τα θεωρικά και τη χορηγία – και το Δράμα αποτέλεσε το ιδεολογικό οπλοστάσιο της Δημοκρατίας και πρόβαλε τις βασικές αρχές της και τους προβληματισμούς της, απομακρυνόμενο από τη θρησκευτική του καταγωγή και προβάλλοντας τον πολιτικό λόγο )

       ΙΙΙ. τα χορηγικά μνημεία. Εδώ οι στόχοι μας είναι:  

  • να επισημάνουμε την ιδιαίτερη τιμή στους πολίτες που χρηματοδοτούσαν τους αγώνες,

  • να κατανοήσουμε τη λειτουργία των χορηγικών μνημείων και να γνωρίσουμε την πολύμορφη τυπολογία τους (απλός κίονας, ανεπτυγμένη μορφή κίονα με αρχιτεκτονικά στοιχεία και παραστάσεις π. χ. Μνημείο Λυσικράτη, μνημείο με εσωτερικό χώρο εκμεταλλευόμενο τη φυσική κοιλότητα π.χ. Μνημείο Θρασύλλου και μνημείο που δημιουργεί εσωτερικό χώρο, ένα ολοκληρωμένο αρχιτεκτόνημα π. χ. Μνημείο του Νικία

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ