Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<    >    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ        Α΄ ΤΑΞΗ    Β΄ ΤΑΞΗ     Γ΄ ΤΑΞΗ

                                                                 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

                                                                      ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (6ος αι. π.Χ.) – ΑΚΜΗ (5οςαι.)- ΚΑΜΨΗ (4ος αι. π.Χ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ                               

(6ος αι. π. Χ. – τέλος αρχαιότητας)

Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Ι. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

594 π.Χ. Σόλων

561-527 π.Χ. Τυραννίδα Πεισίστρατου- Εισαγωγή Διονυσιακής λατρείας

 

508-507 π.Χ. Μεταρρυθμίσεις Κλεισθένη-Δημοκρατία

Ι. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

600 π.Χ. Έντεχνη μορφή Διθυράμβου (Αρίων ο Μηθυμναίος)

550 π.Χ. 1ος υποκριτής (Θέσπις). Γέννηση του Δράματος.

534 π.Χ. 1οι επίσημοι δραματικοί αγώνες στα Μεγάλα ή εν άστει Διονύσια-καθιέρωση

515 π.Χ. καθιέρωση σατυρικού δράματος στα Μεγάλα Διονύσια.

 

Μέσα 6 ου αι. π. Χ. :

Παλαιότερος (αρχαϊκός, πεισιστράτειος) ναός εν παραστάσει – αρχαϊκή ορχήστρα – περίβολος του Ιερού 

ΙΙ. ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

490 – 479 π.Χ. Περσικοί Πόλεμοι

487 π.Χ. Οι 9 άρχοντες κληρωτοί, οι στρατηγοί με πολιτική ισχύ

478 π.Χ. Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία

462 π.Χ. Μείωση ισχύος Αρείου Πάγου (Εφιάλτης)

461-429 π.Χ. Ηγέτης του Δήμου ο Περικλής

449 π.Χ. Ειρήνη με τους Πέρσες

446 π.Χ. Τριαντάχρονη ειρήνη με τη Σπάρτη

431-404 π.Χ. Πελοποννησιακός Πόλεμος

415-413 π.Χ. Εκστρατεία και καταστροφή στη Σικελία

404-403 π.Χ. Η αρχή των Τριάκοντα Τυράννων

403 π.Χ. Αποκατάσταση της Δημοκρατίας  (Θρασύβουλος)

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Τέλος 6ου αι. π.Χ. Χοιρίλος και Πρατίνας (τραγικοί ποιητές)

494/3 π. Χ. Φρυνίχου: Μιλήτου Άλωσις

486 π.Χ. Ενσωμάτωση κωμωδίας στα Μεγάλα Διονύσια

525-456 π.Χ. Αισχύλος (2ος υποκριτής, 12 χορευτές)

496-406 π.Χ. Σοφοκλής (3ος υποκριτής, 15 χορευτές)

485-406 π.Χ. Ευριπίδης

472 π. Χ. Πέρσες του Αισχύλου

Μέσα 5 ου αι. π.Χ. : το θέατρο θεσμός της Δημοκρατίας- θεωρικά

442/1π.Χ. Αντιγόνη του Σοφοκλή

414 π.Χ. Όρνιθες του Αριστοφάνη

414/413 π.Χ. Ιφιγένεια η εν Ταύροις του Ευριπίδη

412 π. Χ. Ελένη του Ευριπίδη

 

 

 

5ος αι. π. Χ.:

Πρώτη διαμόρφωση του κοίλου

Μετατόπιση ορχήστρα βορειοδυτικά

 

 

 

 

443 π.Χ. Οικοδόμηση Ωδείου Περικλή

 

ΙΙΙ. ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

378/377 π.Χ. Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία (αντικατάσταση στρατού πολιτών από μισθοφόρους)

338 π.Χ. Μάχη στη Χαιρώνεια – Ήττα των Ελλήνων

335 – 326 π. Χ. Λυκούργος

322 π.Χ. Ήττα από Μακεδόνες- πολιτικοί περιορισμοί

307 π.Χ. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής αποκαθιστά τη Δημοκρατία

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

 

392 π.Χ. Εκκλησιάζουσες (Αριστοφάνης)

388 π. Χ. Πλούτος (Αριστοφάνης)

Μέσα 4 ου αι. π.Χ. : Μέση Αττική Κωμωδία

340 – 292 π.Χ. : Νέα Αττική Κωμωδία (Μένανδρος)

 

 

 

Αρχή  4ου αι. Νεότερος  ναός (πρόστυλος)

334 π.Χ. Χορηγικό μνημείο Λυσικράτους

333 π.Χ. Λυκούργεια διαμόρφωση του θεάτρου-επέκταση κοίλου ( ακτίτης λίθος)

320 π.Χ. Χορηγικό μνημείο Θρασύλλου

319 π.Χ. Χορηγικό μνημείο Νικία

297 π.Χ. Τροποποιήσεις στο μηνείο του Θρασύλλου από το γιο του Θρασυκλή μετά τις δικές του νίκες

IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΑΘΉΝΑΣ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

2ος αι. π.χ. Δωρεές-κτίρια Ατταλιδών Περγάμου στην Αθήνα

146 π.Χ. Υποταγή στη Ρώμη-προνόμια στους Αθηναίους

86 π.Χ. Καταστροφή της Αθήνας από το Σύλλα

2ος αι. μ. Χ. Κτίσματα Αδριανού και Ηρώδη του Αττικού

267 μ.Χ. Οι Έρουλοι καταστρέφουν την Αθήνα

395 μ. Χ. Επιδρομή Αλάριχου- Διάταγμα Θεοδοσίου Α΄κατά αρχαίας θρησκείας

529 μ.Χ. Ο Ιουστινιανός κλείνει τις φιλοσοφικές σχολές

 

 

 

Ελληνιστικοί χρόνοι (323-146 π.Χ.): Αναμόρφωση της σκηνής (διώροφη και υπερυψωμένο με κίονες λογείο)

86 π.Χ. πυρπόληση του Ωδείου (Σύλλας)

61 π.Χ. Ανοικοδόμηση Ωδείου από τον  Αριοβαζάρνης΄Β΄-Νέα σκηνή μνημειώδης διώροφη ή τριώροφη επί Νέρωνος (1ος αι. μ.Χ.)-μαρμάρινο δάπεδο ορχήστρας –Προστώο στο ναό (τετρακιόνιο)

3ος αι. μ.Χ. Λογείο του Φαίδρου

267 μ.Χ. Καταστροφή από τους Έρουλους

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ