Ιππόδαμος  ο  Μιλήσιος

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΤΟΥ  8ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                                                                                                                              

  ΚεντρικΗ σελΙδα

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑta

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

   ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΑΙΘΟΥΣΩΝ                       

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ                   ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

                                                    

<    >    Α΄ ΤΑΞΗ     Β΄ ΤΑΞΗ     Γ΄ ΤΑΞΗ

          ΒΑΣΙΚΟΣ  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                            

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΤΕΙΧΗ

3.200 π.Χ. Πρώτες νεολιθικές εγκαταστάσεις

 

 

13ος αι. π.Χ. Μυκηναϊκή οχύρωση – ανάκτορο στην Ακρόπολη

 

 

12ος – 7ος αι. π.Χ. «Συνοικισμός»

 

 

8ος – 7ος αι. π.Χ. Περίοδος Αριστοκρατίας

 

 

594 π.Χ.  Σόλων: "Από τιμημάτων πολιτεία" - Τιμοκρατία

 

6ος αι. π.Χ. Περιμετρικό τείχος άστεως (προπερσικό με αβέβαιη πορεία)

561 – 510 π.Χ. Τυραννίδα Πεισίστρατου και Πεισιστρατιδών

Οικοδομικό πρόγραμμα Σόλωνος-Πεισιστράτου(6ος αι.)

 

508 π.Χ. Μεταρρυθμίσεις Κλεισθένη - Δημοκρατία

 

492 π. Χ. Αρχή οχύρωσης λιμένων Πειραιά από τον Θεμιστοκλή

490 - 479 π.Χ. Περσικοί Πόλεμοι

480 π.Χ. Καταστροφή από τους Πέρσες

 

 

478 – 431 π.Χ. 50ετία-Ακμή Αθήνας

431 – 404 π.Χ. Πελοποννησιακός πόλεμος

5ος αι. π.Χ. Οικοδομικά προγράμματα Κίμωνα - Περικλή

478 π.Χ. Θεμιστόκλειο τείχος και οχύρωση Πειραιά

461 – 456 π.Χ. Β. Μακρό τείχος και Φαληρικό

446 π.Χ. Ν. σκέλος Μακρών τειχών (αμυντική και πολεοδομική σύνδεση Αθήνας-Πειραιά)

404 π.Χ. Ήττα Αθήνας – Αρχή κάμψης  πόλης

 

403 π.Χ. Κατεδάφιση των τειχών

338 π.Χ. Μάχη – ήττα στη Χαιρώνεια

345-325 π.Χ. Οικοδομικό πρόγραμμα Λυκούργου

394 π.Χ. Ανοικοδόμηση των τειχών από τον Κόνωνα

338 – 336 π.Χ. Διατείχισμα και ενίσχυση οχύρωσης

322 -229 π.Χ. Περίοδος μακεδονικής επιρροής

 

 

146 π.Χ. Υποταγή στους Ρωμαίους

Οικοδομική δραστηριότητα 2ου αι. π.Χ. (Δωρεές Ατταλιδών κλπ.)

86 π.Χ. Καταστροφή από το Σύλλα

Οικοδομική δραστηριότητα ρωμαϊκών χρόνων 1ος -2ος αι. μ.Χ. (Αύγουστος, Αδριανός, Ηρώδης Αττικός)

 

 131 – 132 μ.Χ. Ρωμαϊκό τείχος αδριάνειας επέκτασης της πόλης

284 – 305 μ. Χ. Τέλος αυτόνομης ελληνικής πόλης (Διοκλητιανός)

267 μ. Χ. Καταστροφή από τους Ερούλους

253 – 260 μ.Χ. Βαλεριάνειο τείχος

276 -282 μ.Χ. Υστεροπωμαϊκό τείχος και πύλη Beule

529 μ. Χ. Ο Ιουστινιανός κλείνει τις φιλοσοφικές

σχολές. 

395 μ.Χ. Καταστροφή από τον Αλάριχο

Ιουστινιάνεια οχύρωση

1456 – 1458 Οθωμανική κατάκτηση

 

11ος – 12ος αι. μ.Χ. Ριζόκαστρο

13ος αι. -1875 Κουλάς στη Ν πτέρυγα Προπυλαίων

1688 – 1690 Ερήμωση της πόλης

1645 Καταστροφή Προπυλαίων

1687 Καταστροφή Παρθενώνα από τον Μοροζίνι

17ος αι. Από το Ριζόκαστρο απομένει η νότια πλευρά του, ο Σερπετζές

αρχές 18ου αι. Τείχος της Υπαπαντής

1778 -1834 τείχος του Χασεκή

1821 – 1830 Αγώνας της Ανεξαρτησίας-Πολιορκίες της Ακρόπολης

1800 -1810 αφαίρεση γλυπτών Ακρόπολης από τον Έλγιν

 

1834 Απόσυρση της τουρκικής φρουράς-Η Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους

 

 

1923 έναρξη εγκατάστασης-αποκατάστασης προσφύγων

 

 

1944 (12 -10) Απελευθέρωση της Αθήνας από του Γερμανούς

 

 

 

                                                                                                                                                                ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ